Đặt Phòng
Call us: 0901428892

KHÔNG HOÀN HỦY – GIẢM 35%

ƯU ĐÃI GIẢM 35% TRÊN GIÁ PHÒNG KHI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIÁ KHÔNG HOÀN HỦY

  • Không hoàn hủy
  • Bao gồm ăn sáng
  • Hiệu lực từ ngày 06/03/2019 – 31/10/2020 và không áp dụng vào giai đoạn cao điểm: 25/01/2020 – 01/02/2020; 28/04/19 – 01/05/19 ; 31/08/19 – 02/09/2019; 28/12/2019 – 05/01/2020; 02/04/2020 – 04/04/2020; 30/04/2020-03/05/2020.
  • Không áp dụng cùng lúc với các khuyến mãi khác

Tham gia vào Golden Peak
Customer Support